Thông tin văn bản
Văn bản số 3022/VP-KTN ngày 21/07/2016

Về việc :Tham mưu triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ về chương trình MTQG xây dựng NTM  6 tháng cuối 2016.

Số ký hiệu: 3022/VP-KTN Ngày ban hành: 21/07/2016
Cơ quan ban hành: Văn phòng UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc :Tham mưu triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ về chương trình MTQG xây dựng NTM  6 tháng cuối 2016.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3022VPKTN2016.rar