Thông tin văn bản
Văn bản số 8966/VP-KTTC ngày 02/12/2020 sao gửi Quyết định số 1923/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 8966/VP-KTTC Ngày ban hành: 02/12/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 1923/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201202094814.zip