Thông tin văn bản
Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 13/06/2019 Kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo Dự án cấp tỉnh Dự án " Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh"
Số ký hiệu: 1270/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo Dự án cấp tỉnh Dự án " Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Tây Ninh"
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1270.qd.signed.pdf