Thông tin văn bản
Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 30/08/2021 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 1 của Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 17/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 30/08/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 1 của Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 08 năm 2021 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 17 qppl.pdf