Thông tin văn bản
Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Số ký hiệu: 39/2016/NQ-HĐND Ngày ban hành: 09/12/2016
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 03 năm 2017 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 392016NQHDND2016.rar