Thông tin văn bản
Văn bản số 1425/VP-NCPC ngày 18/03/2019 Sao gửi Công văn số 2024/VPCP.V.I ngày 14/3/2019 của Văn phòng Chính phủ
Số ký hiệu: 1425/VP-NCPC Ngày ban hành: 18/03/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Công văn số 2024/VPCP.V.I ngày 14/3/2019 của Văn phòng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1425.rar