Thông tin văn bản
Văn bản số 3885/VP-VHXH ngày 04/06/2020 Sao gửi văn bản: Quyết định số 600/QĐ-BLĐTBXH ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Số ký hiệu: 3885/VP-VHXH Ngày ban hành: 04/06/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản: Quyết định số 600/QĐ-BLĐTBXH ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200605090152.zip