Thông tin văn bản
Văn bản số 2754/VP-NCPC ngày 22/04/2020 sao gửi Thông tư số 29/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Số ký hiệu: 2754/VP-NCPC Ngày ban hành: 22/04/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 29/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200427110416.zip