Thông tin văn bản
Kế hoạch số 586/KH-UBND ngày 04/03/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2024
Số ký hiệu: 586/KH-UBND Ngày ban hành: 04/03/2024
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2024
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: 586 UB 2024_Signed.pdf