Thông tin văn bản
Văn bản số 400/VP-KT ngày 15/01/2021 Sao gửi Thông tư số 39/2020/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.
Số ký hiệu: 400/VP-KT Ngày ban hành: 15/01/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 39/2020/TT- BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210118072940.zip