Thông tin văn bản
Văn bản số 2693/VP-KT ngày 04/05/2021 Sao gửi Thông tư số 28/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 2693/VP-KT Ngày ban hành: 04/05/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 28/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210506081934.zip