Thông tin văn bản
Báo cáo số 208/BC-UBND ngày 24/06/2019 Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về ATTP quý II năm 2019
Số ký hiệu: 208/BC-UBND Ngày ban hành: 24/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về ATTP quý II năm 2019
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 208.bc.signed.pdf