Thông tin văn bản
Văn bản số 1301/VP-KGVX ngày 02/03/2022 Sao gửi văn bản: Quyết định số 125/QĐ-LĐTBXH ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Công bố kết quả rà soát hội nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho gđ 2016-2020
Số ký hiệu: 1301/VP-KGVX Ngày ban hành: 02/03/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản: Quyết định số 125/QĐ-LĐTBXH ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Công bố kết quả rà soát hội nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho gđ 2016-2020
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220305085135.zip