Thông tin văn bản
Báo cáo số 533/BC-UBND ngày 11/02/2021 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống mua bán người năm 2020
Số ký hiệu: 533/BC-UBND Ngày ban hành: 11/02/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống mua bán người năm 2020
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 533 bc.signed.pdf