Thông tin văn bản
Văn bản số 4185/VP-KSTTHC ngày 18/05/2023 sao gửi Quyết định số 330/QĐ-UBDT ngày 12/5/2023 của Ủy ban Dân tộc.
Số ký hiệu: 4185/VP-KSTTHC Ngày ban hành: 18/05/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 330/QĐ-UBDT ngày 12/5/2023 của Ủy ban Dân tộc.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230523170324.zip