Thông tin văn bản
Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 29/05/2020 Nghị quyết về phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020
Số ký hiệu: 08/NQ-HĐND Ngày ban hành: 29/05/2020
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu: Nghị quyết về phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 05 năm 2020 Người ký: Nguyễn Thành Tâm
Đính kèm: 08-NQ-HDND KH15- LAM VIEC TRONG TRONG DV SU NGHIEP CONG LAP.pdf