Thông tin văn bản
Văn bản số 4923/VP-KTTC ngày 10/09/2018 Về việc : triển khai thực hiện QĐ số 1092/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Sức khoẻ Việt Nam
Số ký hiệu: 4923/VP-KTTC Ngày ban hành: 10/09/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Về việc : triển khai thực hiện QĐ số 1092/QĐ-TTg ngày 02 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Sức khoẻ Việt Nam
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4923.rar