Thông tin văn bản
Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17/01/2012

Ban hành tiêu chuẩn Cơ sở tín ngưỡng – tôn giáo văn minh

Số ký hiệu: 06/2012/QĐ-UBND Ngày ban hành: 17/01/2012
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành tiêu chuẩn Cơ sở tín ngưỡng – tôn giáo văn minh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 01 năm 2012 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: QD_06.doc