Thông tin văn bản
Báo cáo số 227/BC-UBND ngày 04/07/2019 Báo cáo xây dựng Kế hoạch và Dự toán ngân sách KH&CN tỉnh Tây Ninh 2020
Số ký hiệu: 227/BC-UBND Ngày ban hành: 04/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo xây dựng Kế hoạch và Dự toán ngân sách KH&CN tỉnh Tây Ninh 2020
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 227.bc.signed.pdf