Thông tin văn bản
Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 04/08/2011

 Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước các cấp, các ngành nhằm kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản

Số ký hiệu: 14/CT-UBND Ngày ban hành: 04/08/2011
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Chỉ thị
Trích yếu:

 Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước các cấp, các ngành nhằm kiểm tra, đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Sổ 09 năm 2011 Người ký:
Đính kèm: CT_14.doc