Thông tin văn bản
Văn bản số 147/VP-KTTC ngày 08/01/2020 Sao gửi Thông tư số 26/2019/ TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên – Môi trường
Số ký hiệu: 147/VP-KTTC Ngày ban hành: 08/01/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 26/2019/ TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên – Môi trường
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200120151251.zip