Thông tin văn bản
Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 03/11/2017

 Ban hành Chương trình việc làm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020

Số ký hiệu: 36/2017/QĐ-UBND Ngày ban hành: 03/11/2017
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

 Ban hành Chương trình việc làm tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 08 năm 2017 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 362017QDUBND2017..pdf