Thông tin văn bản
Văn bản số 4605/VP-KTTC ngày 02/07/2020 Sao gửi Quyết định số 1444/QĐ-BTNMT ngày 01/7/2020 của Bộ Tài nguyên – Môi trường
Số ký hiệu: 4605/VP-KTTC Ngày ban hành: 02/07/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 1444/QĐ-BTNMT ngày 01/7/2020 của Bộ Tài nguyên – Môi trường
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200706214015.zip