Thông tin văn bản
Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 23/02/2021 Chỉ thị Về việc phát động phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021
Số ký hiệu: 09/CT-UBND Ngày ban hành: 23/02/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Chỉ thị
Trích yếu: Chỉ thị Về việc phát động phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 09 ct.signed.pdf