Thông tin văn bản
Quyết định số 2644/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 Ban hành "Đề án cụm ngành du lịch tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2021 và định hướng đến năm 2030"
Số ký hiệu: 2644/QĐ-UBND Ngày ban hành: 06/12/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành "Đề án cụm ngành du lịch tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2021 và định hướng đến năm 2030"
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2644.qd.signed.pdf