Thông tin văn bản
Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 16/04/2013

Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND Về việc Quy định mức chi kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 15/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 16/04/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND Về việc Quy định mức chi kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 152013QDUBND2013.doc