Thông tin văn bản
Văn bản số 4933/VP-KT ngày 25/07/2021 Sao gửi Quyết định số 1375/QĐ-BTC ngày 21/7/2021 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 4933/VP-KT Ngày ban hành: 25/07/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 1375/QĐ-BTC ngày 21/7/2021 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210729105440.zip