Thông tin văn bản
Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 03/11/2011

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của lực lượng Tuần tra nhân dân
 

Số ký hiệu: 41/2011/QĐ-UBND Ngày ban hành: 03/11/2011
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của lực lượng Tuần tra nhân dân
 

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 13 năm 2011 Người ký:
Đính kèm: 412011QDUBND2011.doc