Thông tin văn bản
Văn bản số 2978/VP-VHXH ngày 04/05/2020 Sao gửi Thông tư số 09/TT-BTTTT ngày 24/4/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh
Số ký hiệu: 2978/VP-VHXH Ngày ban hành: 04/05/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 09/TT-BTTTT ngày 24/4/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200506135840.zip