Thông tin văn bản
Văn bản số 240/VP-TH ngày 14/01/2019 Sao gửi văn bản (Quyết định số 166-QĐ/TW)
Số ký hiệu: 240/VP-TH Ngày ban hành: 14/01/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản (Quyết định số 166-QĐ/TW)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 240.rar