Thông tin văn bản
Văn bản số 4843/VP-KGVX ngày 06/09/2018 sao gửi Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và Quyết định Thành lập Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
Số ký hiệu: 4843/VP-KGVX Ngày ban hành: 06/09/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và Quyết định Thành lập Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4843.rar