Thông tin văn bản
Văn bản số 3692/VP-KT ngày 28/04/2023 Sao gửi Quyết định số 384/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về Điều chỉnh Kế hoạch tổ chức lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Số ký hiệu: 3692/VP-KT Ngày ban hành: 28/04/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 384/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về Điều chỉnh Kế hoạch tổ chức lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230515103346.zip