Thông tin văn bản
Văn bản số 2212/UBND-KGVX ngày 11/09/2018 Tình hình cải tạo đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Cơ sở cai nghiện ma túy từ năm 2016 cho đến nay
Số ký hiệu: 2212/UBND-KGVX Ngày ban hành: 11/09/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Tình hình cải tạo đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Cơ sở cai nghiện ma túy từ năm 2016 cho đến nay
Lĩnh vực: Kế hoạch - Quy hoạch Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: