Thông tin văn bản
Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 20/03/2013

Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND Về quy định mức kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 12/2013/NQ-HĐND Ngày ban hành: 20/03/2013
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND Về quy định mức kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 04 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 122013NQHDND2013.doc