Thông tin văn bản
Văn bản số 7046/VP-VHXH ngày 23/09/2020 sao gửi Quyết định số 1423/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án thí điểm tự chủ của Bệnh viện K giai đoạn 2020-2022
Số ký hiệu: 7046/VP-VHXH Ngày ban hành: 23/09/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 1423/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án thí điểm tự chủ của Bệnh viện K giai đoạn 2020-2022
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200928080505.zip