Thông tin văn bản
Văn bản số 1852/QÐ-UBND ngày 14/07/2016

Ban hành danh mục một số các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu trữ lịch sử tỉnh - năm 2016

Số ký hiệu: 1852/QÐ-UBND Ngày ban hành: 14/07/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Ban hành danh mục một số các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu trữ lịch sử tỉnh - năm 2016

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1852QDUBND2016.pdf