Thông tin văn bản
Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 21/04/2016

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 12/2016/QĐ-UBND Ngày ban hành: 21/04/2016
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 03 năm 2016 Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: 122016QDUBND2016.doc