Thông tin văn bản
Kế hoạch số 2534/KH-UBND ngày 10/08/2023 Kế hoạch hành động nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Tây Ninh năm 2023
Số ký hiệu: 2534/KH-UBND Ngày ban hành: 10/08/2023
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch hành động nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Tây Ninh năm 2023
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Võ Đức Trong
Đính kèm: 2534 ub 2023_Signed.pdf