Thông tin văn bản
Văn bản số 7742/VP-VHXH ngày 09/12/2019 sao gửi Quyết định số 1745/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 7742/VP-VHXH Ngày ban hành: 09/12/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 1745/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20191213075034.zip