Thông tin văn bản
Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND ngày 26/06/2010

Về việc Điều chỉnh và bổ sung nguồn vốn đầu tư xây dựng năm 2010

Số ký hiệu: 04/2010/NQ-HĐND Ngày ban hành: 26/06/2010
Cơ quan ban hành: HĐND H. DMC Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về việc Điều chỉnh và bổ sung nguồn vốn đầu tư xây dựng năm 2010

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2010 Người ký:
Đính kèm: 04-2010-NQ-HDND-DMC.doc