Thông tin văn bản
Văn bản số 1652/VP-VHXH ngày 26/03/2019 (cks). SGVB TT số 03.2019.TT-BGDĐT về sửa đổi một số điều của quy chế thi THPT quốc gia...
Số ký hiệu: 1652/VP-VHXH Ngày ban hành: 26/03/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (cks). SGVB TT số 03.2019.TT-BGDĐT về sửa đổi một số điều của quy chế thi THPT quốc gia...
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1652.rar