Thông tin văn bản
Báo cáo số 456/BC-UBND ngày 09/12/2019 Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 456/BC-UBND Ngày ban hành: 09/12/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 456.bc.signed.pdf