Thông tin văn bản
Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 21/09/2011

Về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2011- 2012.
 

Số ký hiệu: 16/CT-UBND Ngày ban hành: 21/09/2011
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Chỉ thị
Trích yếu:

Về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2011- 2012.
 

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2011 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: CT_16.doc