Thông tin văn bản
Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 18/06/2019 Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Số ký hiệu: 22/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
Lĩnh vực: Nội chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 06 năm 2019 Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: 22.QD.signed.pdf