Thông tin văn bản
Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 25/01/2013

Chỉ thị số 03/CT-UBND V/v phát động thi đua năm 2013 và tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (ngày 11 tháng 6 năm 1948 - ngày 11 tháng 6 năm 2013)

Số ký hiệu: 03/CT-UBND Ngày ban hành: 25/01/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Chỉ thị
Trích yếu:

Chỉ thị số 03/CT-UBND V/v phát động thi đua năm 2013 và tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống thi đua yêu nước (ngày 11 tháng 6 năm 1948 - ngày 11 tháng 6 năm 2013)

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 01 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 03CTUBND2013.doc