Thông tin văn bản
Văn bản số 1519/VP-NCPC ngày 20/03/2019 (CKS) sao gửi Quyết định số 33/QĐ-UBQG2020 ngày 05/3/2019 của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020.
Số ký hiệu: 1519/VP-NCPC Ngày ban hành: 20/03/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: (CKS) sao gửi Quyết định số 33/QĐ-UBQG2020 ngày 05/3/2019 của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 1519.rar