Thông tin văn bản
Văn bản số 2522/UBND-KTTC ngày 15/10/2018 chế độ báo cáo kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Số ký hiệu: 2522/UBND-KTTC Ngày ban hành: 15/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: chế độ báo cáo kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 2522.ub.PDF