Thông tin văn bản
Kế hoạch số 2405/KH-UBND ngày 28/10/2019 Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Số ký hiệu: 2405/KH-UBND Ngày ban hành: 28/10/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 23/9/2019 về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2405.ub.signed.pdf