Thông tin văn bản
Báo cáo số 265/BC-UBND ngày 10/09/2018 Sơ kết 3 năm (2016-2018) thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
Số ký hiệu: 265/BC-UBND Ngày ban hành: 10/09/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Sơ kết 3 năm (2016-2018) thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 265.bc.pdf