Thông tin văn bản
Báo cáo số 457/BC-UBND ngày 09/12/2019 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chỉnh phủ
Số ký hiệu: 457/BC-UBND Ngày ban hành: 09/12/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chỉnh phủ
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 457.bcub.signed.pdf